Resultater

Anklage om forsikringssvindel etter boligbrann

Ett samboerpar ble beskyldt av forsikringsselskapet for å ha tent på sitt eget hus. Selskapet nektet å utbetale forsikring for hus og innbo, som ble totalskadet i brannen. Advokatfirmaet Robertsen AS tok ut stevning mot selskapet der man ba om dom for at selskapet var ansvarlig for å utbetale forsikringen. Kort tid etter at stevning var sendt inn til tingretten snudde selskapet og aksepterte erstatningsansvar etter brannen.


Fisker utsatt for yrkesskade

Fisker fikk et tau rundt foten og havnet i sjøen. Han fikk brudd- og bløtdelsskader mv. Man rådet klient til å avvente erstatningsoppgjøret til arbeidsevnen var avklart i form av vedtak om uførepensjon fra NAV. Etter vedtak om uførepensjon, og oversendt endelig krav i saken, tilbød selskapet et oppgjør på

kr 5 300 000. Etter gjentatte forhandlinger med selskapet kom man til enighet om et oppgjør på kr 6 800 000.