Resultater/ om oss

Fra 1 milion til 3 milioner i erstatning for svensk styrmann


Ei ung kvinne bosatt i Sverige med jobb på norsk rederi mistet helsesertifikat og jobb på grunn av en skulderskade. Skaden skjedde på arbeid og ble godkjent som yrkesskade av nav og Tryg Forsikring. Etter lengre forhandlinger tilbød selskapet ett endelig oppgjør på kr 1 milion. Skadelidte avslo kravet og tok ut stevning for tingretten med bistand fra Advokatfirmaet Robertsen AS. Rett før saken skulle opp for retten kom Tryg med ett nytt tilbud på nærmere kr 3 milioner, som skadelidte aksepterte.

Jan Inge Thesen

Advokat og partner

Kristin K. Hestnes

Advokat og ass. partner

Ida Elisabeth Alnes Holte

Advokatfullmektig

Elisabeth Robertsen

Saksbehandler

Thorsteinn J. Skansbo

Advokat og partner

Robert Robertsen

Høyesterettsadvokat

Nora L. Bjørnstad

Advokat og ass. partner

Fahrat

Sekretær

 
 
 
 

Hanne Gjerdrum

Kontorsjef/ økonomi